Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Příčiny promiskuity a sexuální výchova

Tento seminář jsem si vybral z toho důvodu, že mnoho lidí se bojí otevřeně mluvit o sexu a všem s ním spojeným. Řekl bych, že velkou skupinu budou tvořit především starší lidé, kteří jsou stydliví, a sex je pro ně tabu; za jejich mladých let se patrně příliš nehovořilo na toto téma, jak veřejně, tak i ve škole nebo doma. Proto si myslím, že by sexuální výchovu na školách neměli učit starší kantoři, ale spíše mladí pedagogové, kteří nemají tolik ostychu a jsou i věkově blíže jejich žákům, což může přispět k tomu, že žáci ztratí stud a zeptají se na to, co je zajímá.

Co článků na internetu nebo reportáží v televizi je o zneužívání nezletilých, sexu mezi nezletilými a jejich hrách na různých školních výletech. Třeba případ z Polska, kdy po školním výletu skončilo několik dívek těhotných. Některé stihly jít na potrat, ale jiné ne a porodily. Smyslem jejich hry bylo, který z chlapců vydrží nejdéle… Čím to asi tak mohlo být? Podle mne nedostatkem informací a nedostatečnou průpravou na škole, čemuž bych se ani nedivil v silně věřícím Polsku. Proto si myslím, že sexuální výchova má smysl už na prvním stupni základní školy, ale jen v určité podobě, aby jí děti porozuměly.

Ale zpátky k semináři. Řekl bych, že nemohl být pojat lépe, než jak ho vzala paní Zajícová. Dokázala, abychom se mezi sebou tolik nestyděli tím, že s námi mluvila naprosto otevřeně a upřímně. Lépe by to uměl asi jen málokdo. To, že jsme si mohli na vlastní kůži zahrát hry, nám dalo povědomí o tom, co asi budou cítit sami žáci a taky, jak jim vysvětlit aktivitu a případně pomoct jim zbavit se strachu otevřít se před spolužáky. Stejně zajímavé bylo vyprávění zkušeností, jaké má paní Zajícová s dětmi ze školy ve Zlatých Horách. Někdy jsme se tomu zasmáli a jindy zkusili sami vymyslet, čím to asi může být, že se žáci občas zachovali v nějakém sporu mezi sebou a poté jsme se dověděli proč tak jednali doopravdy, například kvůli nějakému problému v rodině. Díky tomu budeme moct třeba odhadnout nějaký problém, aniž by nám o něm dítě řeklo a nějak ho zkusit vyřešit. Lépe si myslím, že nešlo strávit zhruba tři hodiny s tak úžasnou lektorkou. Škoda, že to nemohlo být více.

Po absolvování tohoto kurzu doufám, že nebudu patřit mezi stydlivé pedagogy, i když si myslím, že jsem s tímto tématem nebo studem neměl problém ani před ním. Chtěl bych tímto poděkovat paní Zajícové za to, jak pojala seminář, jak otevřeně s námi mluvila a že nám dala několik dobrý tipů, rad a her na vyučování sexuální výchovy.