Projekt skončil v roce 2013

Internetová poradna pro studenty

Ne všechny dotazy mohou být zodpovězeny v časovém omezení, ne vždy chce přítomný účastník otevřeně hovořit před ostatními. Máte možnost obrátit se na odborníka formou individuální konzultace mailem, po domluvě i telefonicky, osobně. S lektorem se seznámíte na workshopech a následně můžete využít nabídky neveřejné konzultace.

Vyberte lektora, kterému chcete položit dotaz:

Lektor Zaměření
Mgr. K. EIBENOVÁ Práce třídního učitele, vedení třídních schůzek, jednání s rodiči, autorita učitel – žák, děti s poruchami učení v Čj na druhém stupni ZŠ
Mgr. M. VINCENCIOVÁ Výchovné poradenství, řešení přestupků žáků, práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
Mgr. M. ZAJÍCOVÁ Pomoc pro učitele s problémovými žáky, tvorba atmosféry ve třídě, jak a proč organizovat adaptační víkend, práce se třídou
Mgr. S. VALÁŠKOVÁ Sociální klima ve třídách s integrovaným žákem s postižením. Zjišťování potřeb a vhodných motivačních faktorů integrovaných žáků v úzké spolupráci s rodinou
Mgr. G. SMEČKOVÁ, Ph.D. Odborná asistentka Katedry speciální pedagogiky PdF UP, koordinátorka Centra pomoci handicapovaným. Zaměření: specifické poruchy učení, logopedie, poradenství pro osoby se specifickými potřebami na VŠ
Mgr. Š. KLEN Emočně vyhrocené rizikové fenomény ZŠ a SŠ: řízené rvačky, organizace gangů, šikana vzájemná i vůči pedagogům, sebevražedné pokusy, vnášení zbraní, zvládnutí rizikové osoby či situace – ohrožení ve škole či jinde pod záštitou školy, narkoman, exhibicionista, útočník
Bc. D. EIBENOVÁ Odborná pomoc budoucím učitelům při psaní žádostí o grantový projekt
Mgr. M. BARTOŠ, Ph.D. Ekologické programy a projekty pro školky a školy, hry v přírodě, jak na to, aktivity Sluňákova, Centra ekologických aktivit města Olomouce
PhDr. A. JANÁTOVÁ Jak na mentální anorexii a bulimii. Psychologická pomoc při akutních problémech, při řešení emočních situací mezi dětmi, mezi pedagogy a dětmi, mezi pedagogy navzájem
B. PROTIVÁNKOVÁ Realizace učebních osnov, školská legislativa

Napište Váš dotaz

Vaše jméno:
Váš e-mail:
Napište slovně číslici 10:Toto je ochrana proti spamu.

Kontakt s poradci zprostředkovávají:

Jiří Hřivna

Bc. Pavel Stuchlý