Projekt skončil v roce 2013

O projektu

Základní informace

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého (UP) v Olomouci připravila tříletý projekt pod záštitou MŠMT financovaný Evropským sociálním fondem s názvem „Pedagogika v praxi a umění učit (PVP): Zvyšování atraktivity povolání učitele“. Projekt je určen studentům UP se zaměřením především na posluchače fakult vzdělávajících učitele (fakulta pedagogická, přírodovědecká, filosofická, tělesné kultury a sportu), absolvovat ho však mohou studenti všech fakult UP. Projekt přispívá k vyšší připravenosti absolventů a uplatnitelnosti učitelů. Celkový rozpočet projektu, včetně partnerů Sluňákov a Akademie sociálního umění Tabor, je 9 401 545 Kč.

Cíl projektu

Cílem projektu je nabídnout studentům semináře, které pružně reagují na okamžité potřeby ve školství, vnášejí praxi na půdu univerzity a nabízí komplementární studium k současným studijním programům. Celkem 22 výukových modulů přináší mnoho různých témat.

Seznam workshopů

Seznam víkendových akcí

Seznam letních škol

Co projekt nabízí

PVP nabídne od října 2010 do června 2013 celkem 137 workshopů, které povede 88 lektorů, lidí z praxe z celé ČR s přímou zkušeností v daném oboru.

Workshopy jsou rozčleněny na:

  • Interní programy, které se konají ve čtvrtky v Domě dětí a mládeže na ulici 17. listopadu vedle Pedagogické fakulty UP buď dopoledne od 9.00 – 12.15 nebo odpoledne od 12.30 – 15.45 hod. Workshop bude buď v učebně nebo malém sálku.
  • Externí programy v Arcidiecézním muzeu v Olomouci a ve Waldorfské škole v Olomouci
  • Víkendové akce: 11 ve Sluňákově a 1 v Domašově nad Bystřicí
  • Letní školy: 3 – LŠ Boskovice, LŠ Nová Ves nad Popelkou a LŠ Sluňákov

PVP nabízí možnost individuálních konzultací se členy týmu poradců – lektorů.

Účast na workshopech je zdarma včetně získání studijních materiálů – publikací, postupů, návodů, DVD, CD.

Účast na letních školách a víkendových akcích je plně hrazena z projektu včetně ubytování, cestovného a dobrého jídla.

Absolventi získají certifikát PVP jako dodatečnou kvalifikaci pod záštitou ESF a MŠMT ČR.

Studenti si mohou zapsat blok workshopů jako volitelný předmět C ohodnocený 3 kreditními body.

Studenti si sami sestaví rozvrh volitelného předmětu dle vlastního výběru, celkem však musí splnit časovou dotaci k uznání předmětu: buď 6 workshopů nebo 1 letní školu nebo 2 víkendy nebo 3 workshopy a 1 víkend.

Musíte být zapsaní ve STAGu, pro uznání kreditů, zároveň se musíte přihlásit přes web PVP na konkrétní akce.

Výuka

Výuka proběhne formou interaktivních seminářů, které jsou prakticky zaměřené, prožitkové, založené na souhrnu zkušeností a záměru vnést do výuky nové poznatky, metody, inovace, kreativitu, dovednosti aj. Klíčové otázky jsou „proč“ a „jak“ - např. jak reagovat v emočně vypjaté situaci, jak získat vzájemný respekt učitel - žák, apod.

Přínosy pro absolventy

Absolventi workshopů budou lépe připraveni pro současné potřeby školy: získají schopnost týmové práce, komunikace, fundraisingu, koncepčního myšlení, práce s počítačem atd. Zvýší se kvalita nastupujících učitelů, kteří nejsou dostatečně prakticky připraveni, nemají dostatek zkušeností. Projekt napomáhá získání vztahu a motivaci k učitelské profesi.

Veškeré informace o výukových modulech, workshopech a jejich obsahu, profesní životopisy lektorů, aktuality a diskuse naleznete na těchto webových stránkách.