Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na seznam letních škol

Příprava „životního příběhu“ na příkladu antických bájí

Termín:12.9.2011 - 16.9.2011
Místo konání:Dům dětí a mládeže Olomouc - velký sál
Anotace:Životní příběhy antických hrdinů jako imaginace vlastního příběhu ve výuce i v terapii. Rozdíl mezi pohádkou a legendou je ve formě výpovědi v imaginativní řeči. Pohádka hovoří bezprostředně k nejhlubším vrstvám lidské duše, zatímco legenda používá zobecnění lidského příběhu v jeho ucelenosti. Mýty a legendy, zasazené v historickém kontextu, přinášejí ucelenost hodnotového systému a obrazy řešení nejnáročnějších životních situací. Výukově i terapeuticky jsou významné v posílení citového života a hodnotové orientace.
Tento workshop proběhne v rámci letní školy Nová Ves nad Popelkou.

www.fakehublot.comLektor:PhDr. Anežka Janátová

Fotografie