Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na seznam letních škol

Letní škola Boskovice

Termín:20.6.2011 - 24.6.2011 (9.00 - 17.00)
Místo konání:Boskovice - letní škola
Anotace:Viz program letní školy. První 4 dny jsou určené spíše pro studenty speciální pedagogiky.
Není nutné absolvovat celou LŠ, můžete si vybírat workshopy. Ačkoliv jsme dali možnost absolvovat jen 3 workshopy a úvahu, berte v úvahu :-), že lektor má program na dopoledne i odpoledne, který na sebe navazuje a bylo by k vaší škodě nezůstat i na odpoledne. Lektoři jsou opravdu výborní.

Lektoři:Iva a Jarmila Hlavinková
Mgr. Irena Jašíčková
MUDr. Zdena Kmuníčková
prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.
Marta Kotasová
Mgr. Miroslava Lukášová

Workshopy:

TermínNázevKapacita / přihlášky
20.6.2011Pondělí14.00 - 17.00Jak jsme integrovali dítě s mozkovou obrnou do ZŠWorkshop navazuje na předchozí téma. Lektorkami jsou pedagožky, které integrovaly chlapce do ZŠ. Popíší jeho úspěšnou integraci do prvního stupně běžné ZŠ a spolupráci mezi vedením školy, třídní učitelkou a kolektivem třídy, do které byl ch...
20.6.2011Pondělí9.00 - 12.00Příběh ze života - mám dítě s mozkovou obrnouLektorka před patnácti lety přijala do pěstounské péče čtyřletého týraného chlapce s dětskou mozkovou obrnou. Vybudovala bezbariérový domek ysl taschen fake v krásném prostředí Moravsk...
21.6.2011Úterý9.00 - 12.00Canisterapie, hipoterapie, animoterapie, dopolední workshop První část jednodenního semináře. Animoterapie neboli léčba prostřednictvím zvířat. Ta mohou při terapii asistovat buď pasivně, nebo aktivně. Díky nim dochází u klientů k navozování kladných emocí s cílem pozitivně ovlivnit průběh ostatních...
21.6.2011Úterý14.00 - 17.00Canisterapie, hipoterapie, animoterapie, odpolední workshopDruhá část jednodenního semináře. Animoterapie neboli léčba prostřednictvím zvířat. Ta mohou při terapii asistovat buď pasivně, nebo aktivně. Díky nim dochází u klientů k navozování kladných emocí s cílem pozitivně ovlivnit průběh ostatních...
22.6.2011Středa9.00-12.00Zvládání konfliktů a dramaterapie - dopolední workshopCelodenní workshop vede Mgr. Marie Zajícová. Na poslední chvíli se omluvili lektoři původně plánovaných workshopů tohoto dne, ale Marie byla ochotná workshopy převzít a vést svá témata - zvládání konfliktů a dramaterapii. Kdo jste ji zažili...
22.6.2011Středa14.00-17.00Zvládání konfliktů a dramaterapie - odpolední workshopCelodenní workshop vede Mgr. Marie Zajícová. Na poslední chvíli se omluvili lektoři původně plánovaných workshopů tohoto dne, ale Marie byla ochotná workshopy převzít a vést svá témata - zvládání konfliktů a dramaterapii. Kdo jste ji zažili...
23.6.2011Čtvrtek9.00 - 12.00Shiatsu, orgánová sestava, plný jógový dech u zdravotně znevýhodněnýchPrvní část jednodenního semináře. Jednoduché cviky zaměřené na přirozený rozsah jednotlivých kloubů, dechová cvičení pro aktivaci všech oblastí dýchacího ústrojí, posilovací cvičení pro oslabené partie bo...
23.6.2011Čtvrtek14.00 - 17.00Shiatsu, orgánová sestava, plný jógový dech u zdravotně znevýhodněných, odpolední workshopDruhá část jednodenního semináře. Jednoduché cviky zaměřené na přirozený rozsah jednotlivých kloubů, dechová cvičení pro aktivaci všech oblastí dýchacího ústrojí, posilovací cvičení pro oslabené orolog...
24.6.2011Pátek9.00 - 12.00Jak pěstovat životní spokojenost - dopolední workshopPrvní část jednodenního semináře. Mýty našeho života, kam nás vedou a co si s nimi počít. Jaké jsou naše postoje k sobě, k událostem, které nás potkávají. Jak naložit s minulostí, jak naložit s budoucností, jak naložit s přítomností.
24.6.2011Pátek14.00 - 17.00Jak pěstovat životní spokojenost - odpolední workshopDruhá část jednodenního semináře. Mýty našeho života, kam nás vedou a co si s nimi počít. Jaké jsou naše postoje k sobě, k událostem, které nás potkávají. Jak naložit s minulostí, jak naložit s budoucností, jak naložit s přítomností. Best ...
2.5.2013Čtvrtek12:15 -15:15Mně se to nemůže stát!? Aneb Ženy a alkohol II.Celodenní akce - dopolední a odpolední workshop patří k sobě. Sociologické modely výkladu alkoholismu, makrospolečenské pozadí. Rozlišení abúzu alkoholu. Koncepce „problémů spojených s alkoholem“. Sociálně psychologické problémy léčby alkoh...

Dokumenty