Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na detaily lektora

seznam všech letních škol

Letní škola Nová Ves nad Popelkou

Termín:12.9.2011 - 16.9.2011 (9.00 - 17.00)
Místo konání:Domašov nad Bystřicí - víkendová akce
Anotace:Viz program letní školy. Je nutné absolvovat celou letní školu. Jedná se o ucelený program pro skupinu.

Lektoři:Kristýna Brabcová
Jan Chromeček
PhDr. Anežka Janátová
Mgr. Kateřina Jandová
Markéta Martínková
Martin Procházka

Workshopy:

TermínNázev
12.9. - 16.9.2011Pondělí - PátekPříprava „životního příběhu“ na příkladu antických bájíŽivotní příběhy antických hrdinů jako imaginace vlastního příběhu ve výuce i v terapii. Rozdíl mezi pohádkou a legendou je ve formě výpovědi v imaginativní řeči. Pohádka hovoří bezprostředně k nejhlubším vrstvám lidské duše, zatímco legend...
12.9. - 16.9.2011Pondělí - PátekŘešení obtížných životních situací v pohádkáchObrazy pohádek bezprostředně promlouvají k imaginativnímu myšlení člověka. Jsou praobrazy životních situací, prožívaných na psychické úrovni. Postavy pohádek jsou ztělesněním jednotlivých 12.9. - 16.9.2011Pondělí - PátekTerapeutická síla barevVlastní uměleckou činností jsou účastníci vedeni k důvěře ve schopnosti a možnosti každého člověka. Studium jednotlivých uměleckých technik je prožíváno zároveň s výkladem jak je možno techniku aplikovat v terapeutických situacích. Malování...
12.9. - 16.9.2011Pondělí - PátekTerapeutická síla melodieMuzikoterapie představuje možnost cíleného působení na člověka prostřednictvím hudby; cílem je kompenzace určitých nevyrovnaností, které omezují člověka v jeho zdravém vývoji. Směřuje k prožitku harmonie a řádu v hudbě. Hudba může pomáhat k...
12.9. - 16.9.2011Pondělí - Pátek„Životní příběh“ a jeho dramatizace, dramaterapieDramaterapie pracuje s procesem sebeuvědomění a sebevyjádření. Výuka obsahuje různá přípravná pohybová a mluvní cvičení. Cílem je naučit účastníky semináře vžít se do nejrůznějších lidských charakterů a typů (rozvoj empatie), rozvoj pohybov...

Dokumenty

Fotografie