Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech letních škol

Jak pěstovat životní spokojenost - dopolední workshop

Termín:24.6.2011 (9.00 - 12.00)
Místo konání:Boskovice - letní škola
Anotace:První část jednodenního semináře. Mýty našeho života, kam nás vedou a co si s nimi počít. Jaké jsou naše postoje k sobě, k událostem, které nás potkávají. Jak naložit s minulostí, jak naložit s budoucností, jak naložit s přítomností.

Lektor:MUDr. Zdena Kmuníčková

Dokumenty

Fotografie