Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech letních škol

Jak jsme integrovali dítě s mozkovou obrnou do ZŠ

Termín:20.6.2011 (14.00 - 17.00)
Místo konání:Boskovice - letní škola
Anotace:Workshop navazuje na předchozí téma. Lektorkami jsou pedagožky, které integrovaly chlapce do ZŠ. Popíší jeho úspěšnou integraci do prvního stupně běžné ZŠ a spolupráci mezi vedením školy, třídní učitelkou a kolektivem třídy, do které byl chlapec zařazen. Upozorní budoucí pedagogy na to, s čím se mohou ve své praxi setkat. Na semináři promluví i syn školitelky. Tento workshop proběhne golden goose femme v rámci letní školy Boskovice.

Vážení studenti, žádáme Vás, abyste si stáhli, vytiskli a s sebou přinesli na tento workshop materiály, které jsou označené - Materiály pro účastníky, NRP 1 - 3, PP 1 - 5.

Lektoři:prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.
Mgr. Miroslava Lukášová

Úvahy

Fotografie