Projekt skončil v roce 2013

zpět na seznam lektorů

Mgr. Irena Jašíčková

Fyzioterapeut

10 roků vedoucí rehabilitačního oddělení při JITRO o.s.( Stacionář pro
tělesně postižené děti a mládež v Olomouci), kde vedla výuku studentů
fyzioterapie na FTK UP Olomouc.

Fotografie