Projekt skončil v roce 2013

zpět na seznam lektorů

Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.

Absolventka PF UK a dramatického oddělení Konzervatoře J. Ježka. Působí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, věnuje se osobnostně-sociálnímu rozvoji, hlasové a řečové výchově. Garant studia učitelství MŠ, lektorka České Orffovy společnosti.

Workshopy tohoto lektora:

25.4.2013Hlas – nejcennější nástroj učitele

Dokumenty