Projekt skončil v roce 2013

zpět na detaily workshopu

seznam všech lektorů

Mgr. Milena Vincenciová

Výchovná poradkyně a zástupkyně ředitele na ZŠ zaměřující se na klima a pozitivní vztahy (Zdravá škola), 30 let praxe.

Fotografie