Projekt skončil v roce 2013

zpět na seznam lektorů

Mgr. Martina Turková

Lektorka Židovského muzea s mnohaletou zkušeností, autorka interaktivních programů na témata judaismu a holocaustu pro děti, mládež i dospělé.

Dokumenty