Projekt skončil v roce 2013

zpět na detaily workshopu

seznam všech lektorů

Martin Procházka

Terapeut a sociální pracovník, praxe v komunitním centru Cheiron v Táboře, využívá arteterapie, dramaterapie a muzikoterapie k nácviku sociálních dovedností, streetworker.

Fotografie