Projekt skončil v roce 2013

zpět na seznam lektorů

RNDr. Josef Tillich, CSc.

Bývalý odborný asistent Přírodovědecké fakulty UP, přednáší psychohygienu, lektor-cvičitel I. třídy jógy, dlouhodobě se zabývá problematikou meditace a jejího uplatnění v běžném životě.

Fotografie