Projekt skončil v roce 2013

zpět na detaily workshopu

seznam všech lektorů

Mgr. Jaroslava Ivanová, M.A

Lektorka se intenzivně v posledních dvou letech zabývá různými technikami využívání ICT a především interaktivní tabule jako prostředku aktivizace studentů na úrovních jazykové způsobilosti B1až C1 dle Společného evropského referenčního rámce.

Rolex Replica Watches

Workshopy tohoto lektora:

10.11.2011Interaktivně s interaktivní tabulí - angličtina

Fotografie