Projekt skončil v roce 2013

zpět na seznam lektorů

Iva Valášková

Učitelka angličtiny na ZŠ, vedoucí Doléčovacího centra Renarkon pro lidi závislé na návykových látkách, terapeutka skupiny pro rodiče a blízké osob drogově závislých.

Dokumenty