Projekt skončil v roce 2013

zpět na seznam lektorů

Mgr. Daniel Soukup

Lektor a odborný pracovník pro vědu a výzkum v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP a zaměstnec v Oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR