Projekt skončil v roce 2013

Jak se přihlásit na workshop, víkendovou akci nebo letní školu?

Přihlašování probíhá on-line: